Het is mogelijk dat Nutralie via haar Websites informatie verzamelt aan de hand van cookies en clicktrails. Alle op die manier verzamelde informatie blijft anoniem, wordt in samengevoegde vorm verzamelt en wordt exclusief gebruikt om de herkomst van het verkeer en het gebruiksvolume van onze Site te ontwikkelen en te achterhalen. Soms worden cookies gebruikt om u te helpen bij het zoeken naar gepaste informatie en om uw bezoek te leiden op basis van uw voorkeuren. Een cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om u te herinneren aan uw toegangsinformatie (login) als u de optie “Herinneren” selecteert wanneer u deze informatie bepaalt. Als u geen cookies wenst te ontvangen via onze Site, kunt u uw browser instellen om ze te weigeren of u een melding te geven wanneer u cookies ontvangt, zodat u deze op dat ogenblik kunt weigeren. Niettemin kan het weigeren van cookies u de toegang tot bepaalde onderdelen van de Site ontzeggen.